PRIVAATSUSPOLIITIKA

See privaatsusteatis käsitleb külastajate (edaspidi „teie“) isikuandmete töötlemist www.meigipidu.ee veebilehe kaudu. Teatis selgitab, milliseid isikuandmeid ja millisel eesmärgil me kogume ning kasutame.

Andmete vastutav töötleja on OÜ MEIGIPIDU, registrikood 16560310; aadress Saku 15, Tallinn, Harjumaa, 11314, e-postiaadress meigipidu@gmail.com (edaspidi „Meigipidu“ või „meie“).

Kogutavad isikuandmed

Kontaktvormis küsime teie isiklikke andmeid (ees-ja perekonnanime) ning kontaktandmeid (e-postiaadressi). Samuti palume teil sisestada kodulehel olevasse vormi enda küsimuse või broneeringusoovi, mistõttu töötleme mis tahes isikuandmeid, mille sisestate enda sõnumisse. Seetõttu palume sõnumilahtrisse mitte lisada tundlikke isikuandmeid.

Lisaks sellele kogume teenuse andmeid ehk teavet teie veebilehe külastuse kohta (mh. küpsiseid).

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja alused

Küsime teie ees-ja perekonnanime ning e-postiaadressi, et saaksime vastata teie pöördumisele. Kogumise seaduslik alus on lepingu täitmine, et meil oleks võimalik asjakohast teenust ja kliendituge osutada.

Veebilehe külastusandmeid töötleme meie õigustatud huvi alusel, selle eesmärgiks on kodulehe haldamine, teenuse arendamine ja äriliste otsuste tegemine.

Andmete edastamine ja jagamine

Teie isikuandmetele võivad ligipääsu saada kindlad Meigipeo töötajad, kellel on ligipääsu tarvis enda tööülesannete täitmiseks.

Kasutame teie isikuandmete töötlemiseks volitatud töötlejad, kes pakuvad veebilehe haldamise või andmeturbe teenuseid, näiteks andmebaaside ja tarkvara haldajad, pilveteenuste osutajad. Samuti võime edastada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui meil on selleks seadusest tulenev kohustus. Juhul, kui jagame teie andmeid ülaltoodud isikutega, siis tagame teie andmete kaitse meie ja sellise isiku vahel sõlmitavas andmetöötluse ja -kaitse lepingus (v.a. avaliku võimu organid ja valitsusasutused).

Me ei säilita ega edasta teie isikuandmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda.

Meigipidu OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Meigipidu OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Andmekaitse ja -turbe meetmed

Töötleme andmeid vastavuses EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (2016/679), isikuandmete kaitse seaduse ning muude Eesti Vabariigi õigusaktidega.

Võtame kasutusele asjakohased tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, tagamaks isikuandmete töötlemise viisil, mis välistaks säilitatavate või edastatavate andmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise, nende loata avalikustamise või neile loata juurdepääsu.

Andmete säilitamine

Andmeid säilitatakse nii kaua, kui on tarvis nende kogumise eesmärgi saavutamiseks. Teie isiku-ja kontaktandmeid säilitatakse kuni 1 aasta alates pöördumisele vastamisest või kliendisuhte lõppemisest. Pärast seda andmed kustutatakse jäädavalt.

Juhul, kui mis tahes isikuandmeid säilitatakse kauem, siis need anonümiseeritakse.

Teie õigused

Teil on õigus:

- taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele ja nõuda nende parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist;

- esitada töötlemisele vastuväiteid;

- saada teie kohta käivad andmed masinloetavas formaadis ja edastada need teisele töötlejale.

Küpsised ja muud külastusandmed

Meigipidu kasutab Google Analytics analüüsirakendust, mis omakorda kasutab erinevaid küpsiseid, et koguda infot, kuidas kasutajad veebilehte kasutavad, teha selle kohta statistikat ning pakkuda ka kasutajaharjumustele vastavaid reklaame. Näiteks kogub veebileht küpsiste kaudu järgmist interneti logiinformatsiooni: kasutaja IP-aadress, brauseritüüp, keel, veebilehe kasutamise aeg. Lisainformatsiooni Google’i küpsiste kohta saab siit..

Facebook Pixel võimaldab meil kindlaks teha, kas ja millal kliendid pärast meie Facebooki reklaami nägemist meie veebilehte külastavad või seal mõne toimingu teevad.  Facebook Pixeli kohta saab siit.

Muutused

Võime enda privaatsustingimusi muuta igal ajal, avalikustades uue teabe Meigipeo kodulehel.

Küsimuste korral või enda õiguste teostamiseks kirjutage e-postiaadressil meigipidu@gmail.ee. Kui te tunnete, et teie isikuandmete kaitse õigusi on rikutud, võite esitada töötlemise kohta kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile (Tatari 39, 10134 Tallinn; e-posti aadress info@aki.ee).